5a Modificació Puntual del POUM

5a Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en diferents àmbits del municipi de Sallent

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Central, en la sessió de 3 de juny de 2016, va aprovar definitivament la 5a modificació puntual del POUM que proposa 11 modificacions en el municipi de Sallent, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

La resolució de l'aprovació definitiva es va publicar al DOGC núm.7230 del dia 20 d'octubre de 2016 junt amb les normes urbanístiques corresponents.

La vigència d'aquesta modificació puntual s'inicia el mateix dia de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva al DOCG i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació.

Es pot consultar la 5a modificació puntual aprovada clicant anat al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 09:58