Subvencions per impulsar l'emprenedoria

 

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 13 de març de 2024 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió d’ajuts per impulsar l’emprenedoria al municipi de Sallent, Cabrianes i Cornet. Les bases van quedar aprovades definitivament després de l’exposició pública.

S’ha obert la convocatòria pública per presentar la sol·licitud de subvenció. El termini comença el dia 24 de maig de 2024, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB, i finalitza el dia 4 de desembre de 2024, ambdós inclosos. Qualsevol sol·licitud entrada fora d’aquest termini no serà vàlida.

Es poden consultar les bases obrint els documents adjunts. Per sol·licitar la subvenció, cal presentar el model adjunt complimentat al registre general de l’Ajuntament (presencialment o telemàticament en aquest enllaç).

La dotació pressupostària serà de 15.000 € i amb càrrec a l’aplicació 4331 47003 del vigent pressupost.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-05-2024 14:16