4a Modificació Puntual del POUM

4a Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del polígon Plans de la Sala de Sallent

El Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 10 de juny de 2015 va aprovar definitivament la 4a modificació puntual del POUM en l'àmbit del polígon Plans de la Sala. La resolució de l'aprovació definitiva es va publicar al DOGC núm.6998 del dia 16 de novembre de 2015 junt amb les normes urbanístiques corresponents.

La vigència d'aquesta modificació puntual s'inicia el mateix dia de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva al DOCG i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació.

Es pot consultar la 4a modificació puntual aprovada anat al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 09:59