Cabrianes

Visiteu el web de Cabrianes i descobriu tot el que amaga aquest poble del municipi de Sallent.

Al Pla de Cabrianes s’han pogut identificar vestigis d’un assentament rural d’època ibèrica i romana, els quals fan suposar que l’assentament ibèric es convertí en una petita vila romana. D’altra banda, la primera referència documental de Cabrianes correspon a una donació que l’any 1006 Sendred de Gurb, senyor del Castell de Sallent, va fer al monestir de Sant Benet de Bages d’un alou situat al lloc que anomenen Cabrilianas.

Els documents medievals constaten que Cabrianes (escrit primerament Cabrilianas, Cabriganas i el 1254 Cabrianes), apareix com una referència geogràfica per tal de situar un punt concret, probablement una propietat o  un mas.

És notori destacar que l’activitat econòmica dels masos de Cabrianes es basava fonamentalment en l’agricultura i, en menor grau, en la ramaderia. Un dels conreus importants a l’època medieval era la vinya, però fou a partir del segle XVIII quan aquest conreu inicià un procés d’expansió al Bages i especialment al nucli sallentí. L’apogeu dels masos està relacionat amb l’expansió de la vinya, destaquen especialment el Soler, el Camp, l’Oliva i Mas Vidal.

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-02-2023 11:11