Subvencions millora accessibilitat

 

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 9 de març de 2022 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la millora de les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques dels edificis residencials i establiments comercials de Sallent.

S'ha obert la convocatòria per presentar la sol·licitud. El termini comença el 30 d'abril, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB, i finalitza en un termini de dos mesos, el 30 de juny de 2022. Qualsevol sol·licitud entrada fora d'aquest termini no serà vàlida.

Es poden consultar les bases obrint els documents adjunts. Per tal de fer la sol·licitud, cal presentar el model adjunt complimentat al registre general de l'Ajuntament (presencialment o telemàticament en aquest enllaç).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-06-2022 08:30