Subvencions millora accessibilitat

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 13 de març de 2024 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per la millora de les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques dels edificis residencials i establiments comercials del terme municipal de Sallent, Cabrianes i Cornet.

L’acord, així com les bases romandran exposades al públic durant un termini de 20 dies, del 26 de març al 24 d’abril de 2024, quedant aprovades definitivament sinó es presenten reclamacions ni al·legacions.

Una vegada les bases estiguin aprovades definitivament, l’Ajuntament obrirà una convocatòria per tal de poder presentar la sol·licitud de subvenció. Fins que no hi hagi la convocatòria oberta, no es poden sol·licitar.

Més endavant podreu descarregar el model de sol·licitud i publicarem les dates de la convocatòria per aquest any 2024.

La dotació pressupostària serà de 20.000 € i amb càrrec a l’aplicació 1522 78001 del vigent pressupost.

Es poden consultar les bases obrint els documents adjunts.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-03-2024 09:48