12a Modificació Puntual del POUM (Aprovació inicial)

En el Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 12 de maig de 2021, es va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm.12 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sallent, pel reajustament d’alineacions i rasants i el reconeixement de la realitat física existents a les finques del carrer Estació número 6 – 8 de Sallent.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 09:57