6a Modificació Puntual del POUM

En data 31 de desembre de 2020, es va publicar al DOGC l’acord d’aprovació definitiva, amb efecte d’executivitat immediata, de la 6a modificació puntual del POUM, en l’àmbit de Plans de la Sala, promoguda per l’Institut Català del Sòl.

Els objectius principals de la modificació són, d’una banda, millorar la distribució i funcionalitat de les zones verdes afectades pel projecte Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. PK 132+380 al 157+690. Tram: Manresa – Santa Maria d’Oló, de clau DC-05068.4-M2. D'altra banda, modificar la forma de la parcel·la d’indústria aïllada gran número 8 de Plans de la Sala al municipi de Sallent amb la finalitat de permetre la instal·lació d’una important empresa d’alimentació que crearà nous llocs de treballs i acabarà de consolidar aquest sector industrial com a un pol d’activitat econòmica del Bages.

La present modificació també té com a objectiu agrupar les dues peces d’equipament previstes d’acord amb el planejament vigent, i que pràcticament no tenen superfície edificable per l’afectació del gàlib d’edificació de carreteres, de tal manera que la futura parcel·la d’equipament tingui una ubicació i una forma que permeti desenvolupar el sostre i l’ocupació que preveu el Pla parcial Plans de la Sala, recollit en el POUM de Sallent.

Per poder consultar el document unitari i els acords adoptats per la CTUCC, clica aquest enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 09:54