11a Modificació Puntual del POUM

En data 5 de març de 2021, es va publicar al DOGC l’acord d’aprovació definitiva de la 11a modificació puntual del POUM i les normes urbanístiques, amb efecte d’executivitat immediata.

El present document té per objecte desenvolupar la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sallent (POUM). La modificació puntual núm. 11 ha de possibilitar l’ampliació de l’activitat industrial garantint la continuïtat de zones industrials del propi polígon així com la connexió entre elles.

Els objectius de la modificació de planejament són:

  1. Agrupar dues zones industrials, clau 6C4, del polígon industrial Plans de la Sala, situades en el carrer de la Independència, i permetre l’ampliació d’una activitat preexistent.
  2. Incrementar la superfície d’espai lliure destinat a zona verda.
  3. Millorar la funcionalitat dels sistemes d’espais lliures per evitar-ne la fragmentació i reforçar l’eix del torrent de l’Escrivà recuperant àrees d’interès ambiental perdudes.

Per poder consultar el document unitari i els acords adoptats per la CTUCC, clica aquest enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 09:44