Subvencions pública concurrència (entitats)

 

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 9 de març de 2022 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores per l’atorgament de subvencions a les entitats i persones físiques en règim de concurrència competitiva per a l’any 2022.

L’acord, així com les bases van romandre exposades al públic durant un termini de 20 dies, del 22 de març al 20 d’abril de 2022, quedant aprovades definitivament sense presentació de reclamacions ni al·legacions.

La dotació pressupostària és de 35.000€ del vigent pressupost per les diferents línies:

  • Serveis Socials / Polítiques d’igualtat: 1.500 €
  • Educació: 4.500 €
  • Cultura i Festes / Participació Ciutadana: 18.000 €
  • Cultura (Foment i suport projectes artistes locals): 4.000 €
  • Joventut: 1.000 €
  • Esports: 6.000 €

Quan i com fer la sol·licitud

S'ha obert la convocatòria per presentar la sol·licitud. El termini comença el 21 de maig de 2022, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB, i finalitza el 21 de juny de 2022. Qualsevol sol·licitud entrada fora d'aquest termini no serà vàlida.

Es poden consultar les bases obrint els documents adjunts. Per tal de fer la sol·licitud, cal presentar el model adjunt complimentat al registre general de l'Ajuntament (presencialment o telemàticament en aquest enllaç).

Comissió Qualificadora

Com a novetat d’aquest any, per tal de donar més protagonisme i més participació a les mateixes entitats que presenteu el vostre projecte, podreu formar part de la Comissió Qualificadora per tal de valorar a les altres entitats i també es podrà presentar el propi projecte el dia que es reuneixi la Comissió.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-05-2022 10:18