7a Modificació Puntual del POUM

En data 31 de desembre de 2018, es va publicar al DOGC l’acord d’aprovació definitiva, amb efecte d’executivitat immediata, de la 7a modificació puntual del POUM, en l’àmbit de l’antiga Fàbrica Vella, promoguda per l’Ajuntament de Sallent.

La modificació puntual és una redistribució del sistemes urbanístics d’espais lliures i d’equipaments. La present modificació té per objecte alterar la zonificació a l’ús urbanístic dels espais lliures i equipaments, garantint el manteniment de la superfície i la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació.

Els canvis proposats del terreny qualificat com a equipament necessiten reubicar la seva superfície en tant que així ho requereix l’interès prevalent d’acord amb l’alteració dels límits del flux preferent.

Per poder consultar el document unitari i els acords adoptats per la CTUCC, clica aquest enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 09:56