Subvencions directes (convenis entitats)

Aquestes subvencions són aquelles que s'atorguen a diferents entitats per procediment de concessió directa, en què l'Ajuntament aprova un conveni de col·laboració entre les dues parts i també l'import de la subvenció per a cadascuna d'elles.

L'acceptació de la subvenció s'entendrà a partir de la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat beneficiària.

El termini i forma de justificació de les despeses derivades objecte del conveni queda recollit dins el mateix, però cal recordar a totes les entitats que cal presentar l'imprès de justificació de subvencions normalitzat que us el podeu descarregar ("Document justificatiu subvencions") per tal de complimentar-lo i presentar-lo (presencialment o telemàticament en aquest enllaç) al registre de l'Ajuntament com a màxim el dia 30 de novembre de l'any; excepcionalment, les activitats objecte de subvenció que realitzi l'entitat durant el mes de desembre, podran presentar la justificació d'aquestes fins al dia 31 de desembre de l'any.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-06-2022 12:20