Subvencions directes (convenis entitats)

 

Aquestes subvencions són aquelles que s'atorguen a diferents entitats per procediment de concessió directa, en què l'Ajuntament aprova un conveni de col·laboració entre les dues parts i també l'import de la subvenció per a cadascuna d'elles.

L'acceptació de la subvenció s'entendrà a partir de la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat beneficiària.

El termini i forma de justificació de les despeses derivades objecte del conveni queda recollit dins el mateix, però cal recordar a totes les entitats que cal presentar l'imprès de justificació de subvencions normalitzat que us el podeu descarregar (Document justificatiu subvencions) per tal de complimentar-lo i presentar-lo (presencialment o telemàticament en aquest enllaç) al registre de l'Ajuntament com a màxim el dia 30 de novembre de l'any en curs; excepcionalment, les activitats objecte de subvenció que realitzi l'entitat durant el mes de desembre, podran presentar la justificació fins el 31 de gener de l’any següent si prèviament sol·liciten una pròrroga presentant la petició per registre d’entrada de l’Ajuntament.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2023 10:58