3a Modificació Puntual del POUM (3.2)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en sessió celebrada en data 30 d'abril de 2015 va aprovar definitivament la 3a modificació puntual del POUM (3.2) i l'anunci d'aprovació definitiva va ser publicat al DOGC núm.6998 del dia 16 de novembre de 2015, relatiu a corregir els paràmetres de l'edificació de la clau 6b per ajustar-los a la realitat preexistent, amb les prescipcions d'ofici esmentades a l'acord:

Es manté el redactat actual de l'article 78, tot afegint al final del seu apartat 3 la previsió següent: “Aquestes separacions només poden ser ocupades amb edificacions auxiliars i complementàries sempre que quedi assegurat el pas per als bombers de forma permanent”.

Es pot consultar la modificació puntual 3.2 a través d'aquest enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 10:14