2a Modificació Puntual del POUM

2a Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en diferents àmbits del municipi

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en sessió celebrada en data 20 de setembre de 2013 va aprovar definitivament la 2a modificació puntual del POUM amb les prescipcions d'ofici esmentades a l'acord.

RELACIÓ DE MODIFICACIONS

1.- Modificació i delimitació del tipus d'ús dels equipaments a la Zona del Tanatori.

2.- Incorporació de la  Clau 2b a la Zona del Carrer Artés, cantonada amb el Carrer Santa Llúcia.

3.- Treure la qualificació de Hs en el PAU-05 Beringues - Bellavista.

4.- Inclusió Usos Complementaris al polígon Berenguer.

5.- Reconeixement sostre edificat i ajust normatiu a l'Hostal del Camp.

6.- Regulació de les obertures a les parets mitjaneres.

7.- Correcció errada material, SUD-04 a i b.

8.- Modificació de l'art. 16 de la Normativa (Fabrica Vella.)

9.- Aclariment de l'art. 149. Plantes baixes residencials

10.- Modificació gàlib edificable al Polígon Berenguer.

11.- Modificació de les garanties financeres per les activitats extractives.

Es pot consultar la modificació puntual aprovada clicant l'arxiu adjunt.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 10:00