Consulta els temes que es van tractar al Ple de novembre

Última revisió 12-11-2021 13:09
11/11/2021

El 10 de novembre es va celebrar l’últim ple ordinari del 2021, que va tractar temes com la sostenibilitat, la igualtat de gènere, els projectes d’habitatge i la residència per a gent gran.

Energia renovable

L’equip de govern va proposar incloure un servei de suport, des del Consell Comarcal del Bages, per als temes relacionats amb l’energia. Aquest punt va obrir un debat entre els diferents partits polítics, ja que Junts per Sallent va proposar crear una comissió energètica. Creuen que aquesta comissió ajudaria a trobar propostes d’estalvi energètic i que podria estar formada per representants polítics i experts. Fem Poble va considerar que, si bé la proposta els semblava adient, calia dur a terme accions.

El regidor d’Urbanisme i Obres Públiques, Miquel Estruch, també va valorar positivament la proposta i va aclarir que el suport del Consell Comarcal també ajuda que el consistori pugui rebre subvencions, sobretot de cara a les grans companyies.

Estruch va donar algunes dades de les actuacions que s’estan fent en matèria de sostenibilitat, i va posar l’exemple de les subvencions per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Des del consistori s’ha atorgat la totalitat de l’import del qual es disposava, 50.000€, repartits entre 36 subvencions, que suposa uns 1.500€ de mitjana per subvenció.

Pla d’Igualtat de gènere

La regidora de Polítiques d’Igualtat, Sílvia Tardà, va proposar adherir-se al IV Pla d’Igualtat de gènere 2021-25 que va dissenyar el Consell Comarcal del Bages. Es tracta d’un pla que inclou objectius generals i operatius, així com les accions que es poden realitzar al respecte. Consta de cinc línies estratègiques: l’impuls de la interseccionalitat en polítiques d’igualtat, l’eradicació de les violències masclistes, la conciliació entre el treball laboral i familiar, la participació i la visibilització de les dones i la salut de les dones i l’esport.

Mercè Maseda, regidora de Junts per Sallent, va assegurar que són propostes molt genèriques i fa falta més concreció i resultats. Considera que cal fer una millora perquè no es quedi en “poesia i bones paraules” i que les accions es duguin a la pràctica. En el mateix sentit, Clara Ferrés de Fem Poble va explicar que no es tracta d’adherir-se a plans que quedaran “en un calaix”, sinó portar-ho a la pràctica.

Tardà va respondre que hi ha una “llista infinita” d’actuacions que s’estan duent a terme, i que el que es vol amb l’adhesió al pla és treballar conjuntament a escala comarcal. Va mencionar també la comissió interna de l’Ajuntament que treballa, des de diferents àrees, per implementar polítiques d’igualtat.

Actualització del padró d’habitants

Es van presentar les xifres del padró municipal d’habitants que gestiona la Diputació de Barcelona. A desembre de 2020, el nombre d’habitants del municipi de Sallent és de 6.718, mentre que l’any anterior era de 6.735. L’alcalde Oriol Ribalta va considerar que aquestes xifres indiquen una estabilització de la població, mentre que el regidor de Fem Poble, Guillem Cabra, va destacar que si es compara amb un període de temps més ampli, s’està perdent població. Va relacionar-ho amb el tema de l’habitatge juvenil i la urgència d’incidir-hi.

L’afectació de la plusvàlua, a l’aire

ERC va presentar una moció en relació amb la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua municipal. L’import que prové de la plusvàlua suposa uns ingressos anuals per al consistori d’entre 300.000 i 400.000€. Si es canvien els criteris d’adjudicació de la plusvàlua, és una part de finançament molt important que es deixa de percebre. És per això que tots els grups polítics van coincidir que cal instar a l’Estat a crear un fons de compensació d’aquestes pèrdues.

Projectes d’habitatge i residència

En el torn de precs i preguntes, Fem Poble va citar les finques de Cal Bosch que l’Ajuntament ha heretat recentment. Va voler saber si l’equip de govern s’està plantejant encabir-hi habitatge. L’alcalde Oriol Ribalta va assegurar que encara s’han d’estudiar els usos que se li donaran a l’immoble, i que ara mateix la prioritat “número 1” és la residència.

Junts per Sallent va voler tractar precisament aquest tema, i David Saldoni va mostrar-se sorprès que no s’hagués inclòs la residència com un dels punts de l’ordre del dia i que calia avançar per fer-la una realitat. ERC va afirmar que es vol esperar a parlar amb totes les parts implicades en el projecte i també amb els grups polítics i que, un cop s’hagi aclarit com es finançarà la construcció, se seguirà endavant.