El Ple Municipal de març presenta les subvencions anuals

Última revisió 23-03-2023 12:10
10/03/2022

El 9 de març es va celebrar un nou Ple de caràcter ordinari, i la majoria de punts de l’ordre del dia estaven vinculats a la proposta de subvencions, tot i que també es van tractar altres temes que detallem a continuació.

Un record pel Dia Internacional de les Dones

Coincidint amb la celebració del 8M, les regidores dels diferents grups municipals van llegir conjuntament el manifest de l’entitat ADONA’T que, en primer lloc, tenia un record per la manca de drets de les dones en països en conflicte, com Afganistan, Ucraïna i Rússia. Segons aquest manifest, “les dones, les més perjudicades, perquè sempre han estat considerades ciutadanes de segona o tercera categoria”.

Es va voler remarcar que la lluita no és cosa d’un sol dia, sinó que és diària i que cal fer conscienciació col·lectiva a banda de mantenir les manifestacions i vagues generals. Es va fer èmfasi en el col·lectiu de dones d’edat avançada per qüestionar-se “si tenen suficient suport; són les que més pateixen la bretxa salarial (...) i les que tenen més dificultats econòmiques”. Per això, la majoria de reivindicacions van tenir a veure amb el dret de les dones grans. Pots consultar el manifest en aquest enllaç.

Una Comissió Tècnica de Valoració valorarà els ajuts a les entitats

El regidor de Cultura i Festes, Diego Miranda, va anunciar la creació d’una Comissió Tècnica de Valoració que vetllarà per tal que les sol·licituds es presentin per les línies corresponents i alhora compleixin els requisits de la convocatòria. Posteriorment, el regidor/a delegat/da de l’àmbit d’actuació a les quals es refereixen aquestes bases se sotmetran a estudi i informe de la Comissió Qualificadora corresponent.

Aquesta Comissió estarà formada per un/a regidor/a i un/a tècnic/a municipal de l’àmbit d’actuació corresponent, el Secretari General i, com a mínim, dos representants d’entitats. La intenció per part de l’equip de govern és poder fer un seguiment més acurat d’aquestes ajudes i poder adaptar-se a les necessitats que tinguin les entitats.

En el torn de rèpliques per part dels membres de l’oposició, Junts per Sallent va apuntar que caldria invertir més en emprenedoria, mentre que Fem Poble va assenyalar que cal “evitar que (l’atorgament d’aquestes subvencions) es converteixi en una competició entre entitats, han de cooperar per tenir un resultat que agradi a tothom”.

Aposta per l’emprenedoria

Una altra línia de subvencions aprovada són els ajuts per impulsar l’emprenedoria, els ajuts per la contractació laboral a persones en situació d’atur i els ajuts per a l’ocupació de locals buits al centre comercial urbà de Sallent.

Cristina Luna, regidora de Promoció Econòmica, va explicar que l’objectiu és ajudar “els emprenedors i emprenedores del municipi que vulguin engegar un negoci”, facilitant les accions de treball, el debat, l’assessorament, les gestions, etc. De la mateixa manera, es vol “incentivar la contractació de persones en situació d’atur i residents a Sallent” i “veure els locals vius, sortir al carrer, ajudar al comerç”.

Per part de Fem Poble, van considerar que no tenen prou informació per poder valorar si votar a favor o en contra. És per això que van demanar un informe de seguiment amb diferents dades, com per exemple les subvencions atorgades, la quantitat, etc. La regidora Cristina Luna es va comprometre a lliurar aquesta informació abans de finalitzar l’any.

Incentius per instal·lar plaques solars

Es van aprovar també les bases per a les subvencions per instal·lar fotovoltaiques d'autoconsum en habitatges i petit comerç. El regidor d’Urbanisme, Miquel Estruch, va considerar que “és una de les propostes que pot ser més interessant de cara al municipi”, i va recordar que aquestes ajudes són compatibles amb les quines atorga la Generalitat de Catalunya a través del fons Next Generation.

Junts per Sallent va voler mostrar la seva satisfacció per l’èxit que han tingut aquestes subvencions, ja que l’any passat es van esgotar, mentre que des de Fem Poble van considerar que cal ampliar i pensar en la totalitat de l’autoconsum, “per tots els perfils del veïnat del municipi i fer projectes de comunitats energètiques locals”.

L’alcalde Oriol Ribalta va voler intervenir per assenyalar que s’està avançant en sobirania energètica, i que cal tenir present que “no es pot cobrir tota la despesa energètica ni que tothom tingui plaques solars instal·lades”.

Millora de la difusió de les ajudes per accessibilitat

El regidor Miquel Estruch va intervenir novament per fer autocrítica i explicar que les ajudes destinades a millorar les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques dels edificis residencials i establiments comercials de Sallent no va tenir l’èxit esperat. Més de la meitat de la quantitat prevista no va poder destinar-se a aquests ajuts per falta de demanda. Per aquest motiu, l’equip de govern vol augmentar-ne la difusió per tal que tota la ciutadania n’estigui informada. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

Contractació d’un nou servei de neteja viària

Coincidint amb la implementació del nou sistema de recollida de residus amb contenidors tancats, es contractarà un nou servei de neteja viària que ha d’anar en consonància amb aquest nou sistema. El regidor Salvador Sibila de Junts per Sallent va voler agrair la feina feta per l’anterior empresa, “esperem que el poble estigui molt millor del que ha estat fins ara”.

Fem Poble va mostrar el seu desacord amb aquesta contractació perquè “no ens agrada l’externalització” perquè “comporta la precarietat de les condicions de les treballadores i seguir donant beneficis a les empreses privades”. Oriol Ribalta va replicar que és un “discurs utòpic que tot sigui de gestió pública perquè hi ha moltes coses a fer”.

Presència de la CGT de Sallent al Ple

Alguns membres de la CGT de Sallent van acudir a la sessió per tal de defensar la seva postura respecte a un acomiadament que es va produir d’una treballadora que estava contractada per una empresa externa i que treballava a l’Ajuntament. Van exposar la moció i van fer dues peticions concretes al consistori: reclamar a l’empresa un informe amb totes les explicacions i motius de l’acomiadament de la treballadora en qüestió i de la resta de personal i no dur a terme cap més pròrroga de contractes amb aquesta empresa.

La regidora de Recursos Humans, Sílvia Tardà, va mostrar-se comprensiva amb la postura del sindicat de la CGT i va voler deixar clar que “en tot moment hem entès el posicionament de la treballadora i ens n’hem posicionat; però el consistori no té res a veure amb la contractació del personal d’aquesta empresa”. L’equip de govern va proposar esmenes a la moció, les quals no van ser acceptades per Fem Poble ni la CGT de Sallent, i es va decidir conjuntament retirar la moció.

Valoració de l’aturada del projecte cooperatiu

En el torn de preguntes, Junts per Sallent i Fem Poble van valorar el projecte d’habitatge cooperatiu de l’edifici Bisbe Valls, ja que fa unes setmanes es va anunciar que s’havia de replantejar un nou model d’habitatge.

Junts per Sallent va recordar que des del principi ja no van apostar per aquest projecte. Fem Poble considerar-ho una iniciativa interessant, però que “no estava ben encarada”, considerant que els requisits econòmics d’accés no permetia “l’entrada als joves de Sallent”. El grup de l’oposició va utilitzar el terme “fracàs” per valorar que el projecte no hagi tirat endavant.

En canvi, el regidor Miquel Estruch va defensar la feina feta i va donar una visió diferent: “ara tenim una informació que abans no teníem, un avantprojecte que ens pot fer un molt bon ús (...) No hi veig ni un fracàs ni una pèrdua de temps. Se m’acudeix un exemple: la persona que va inventar la bombeta en va haver de fer mil; si a la primera hagués considerat que era un fracàs i ho hagués tirat endarrere, no tindríem bombetes”.

Vídeos

Ple Municipal Ordinari del 9 de març de 2022 (1a part)

Ple Municipal Ordinari del 9 de març de 2022 (2a part)