Convocatòria del Ple Municipal Ordinari del 10 de novembre de 2021

Última revisió 09-11-2021 12:51
09/11/2021

El Ple es farà de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet a partir de les 19.00 h.

Pots seguir-lo en directe a través de:

Si prefereixes veure un resum dels principals temes tractats, a Instagram i Facebook en farem un seguiment al moment. Busca’ns com a @somsallent a Instagram i Ajuntament de Sallent a Facebook.

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple del dia 8 de setembre de 2021.
 2. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari del dia 27 d'octubre de 2021.
 3. Expedient modificació de crèdits 24/2021: suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb baixes de crèdits.
 4. Delegar a la Junta de Govern Local la competencia plenària relativa a la imposició de sancions per la comesa d'infraccions greus i molt greus derivades de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 5. Proposta aprovació inicial modificació ordenança municipal de cementiri i policia mortuòria.
 6. Proposta d'aprovació del conveni marc per la prestació d'un servei comarcal d'assistència i suport en matèria d'energia.
 7. Proposta adhesió al IV Pla d'Igualtat de gènere a la comarca del Bages 2021-25.
 8. Proposta d'aprovació de l'estat de procediment de xifres de la Diputació de Barcelona corresponent a la revisió del padró Municipal d'Habitants a 31 de desembre de 2020.
 9. Moció de PIMEC, en relació amb la gestió dels fons Europeus Next Generation EU.
 10. Moció en relació amb la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua municipal.
 11. Seguiment i Control.
 12. Precs i preguntes.