Convocatòria del Ple Municipal de l'11 de maig de 2022

Última revisió 09-05-2022 12:02
09/05/2022

El Ple es farà de forma presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament i es podrà seguir en directe a partir de les 19.00 h.

Pots seguir-lo a través de:

Si prefereixes veure un resum dels principals temes tractats, a Instagram i Facebook en farem un seguiment al moment. Busca’ns com a @somsallent a Instagram i Ajuntament de Sallent a Facebook.

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple del dia 09 de març de 2022.
 2. Donar compte al Ple del període mitjà de pagament (PMP) i morositat del primer trimestre de 2022.
 3. Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia pel que s'adjudica el contracte de serveis de neteja viària de l'Ajuntament de Sallent per a la seva ratificació.
 4. Proposta de verificació del Text Refós de la 10a Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, Òmnibus III.
 5. Proposta aprovació minuta acta de permuta anticipada per l'executivitat de la Modificació Puntual núm.9 del POUM de Sallent, del terreny propietat de l'INCASÒL, qualificat com a equipament.
 6. Proposta d'acord de Ple per l'aprovació de l’adequació retributiva singular (temporal) i excepcional d’una dotació del lloc de treball d’Especialista informàtica.
 7. Proposta d'acord de Ple per la modificació de la Plantilla de Personal i Relació de Llocs de Treball (maig 2022).
 8. Proposta d'acord per donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia pel que s’aprova el programa temporal d’Habitatge a Serveis socials que serà desenvolupat per un funcionari interí per programa per a la seva ratificació.
 9. Proposta atorgament compatibilitat a la Sra. A.P.T per exercir activitat sector privat.
 10. Proposta d'aprovació inicial reglament del servei públic de recollida de residus amb control d'accés i identificació d'usuaris.
 11. Proposta aprovació conveni entre el C. C. B. i l'Aj. de Sallent per a la cessió d'ús de l'explotació de la Casa Museu Torres Amat, la reforma de la qual ha estat cofinançada amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020).
 12. Aprovació de l’adhesió del Servei d’Informació Juvenil de Sallent “Sallent Jove” a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil impulsada i amb el suport de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 13. Adhesió al Manifest Descobrir, per un turisme al servei del País.
 14. Moció per a la millora de la seguretat viària en les travesseres urbanes.
 15. Seguiment i control.
 16. Precs i preguntes.