Convocatòria del Ple Municipal del 9 de març de 2022

Última revisió 23-03-2023 12:10
09/03/2022

El Ple es farà de forma presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament i es podrà seguir en directe a partir de les 19.00 h.

Pots seguir-lo a través de:

Si prefereixes veure un resum dels principals temes tractats, a Instagram i Facebook en farem un seguiment al moment. Busca’ns com a @somsallent a Instagram i Ajuntament de Sallent a Facebook.

Ordre del dia

 1. Lectura del Manifest 8M de l'entitat ADONA'T.
 2. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple del dia 12 de gener de 2022.
 3. Proposta d'acord de Ple per modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana (OF 4) 2022/224 18/2022-PECO.
 4. Proposta aprovació inicial de les bases específiques reguladores per l'atorgament de subvencions a les entitats i persones físiques en règim de concurrència competitiva per a l'any 2022.
 5. Proposta aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per impulsar l'emprenedoria al municipi de Sallent.
 6. Proposta aprovació modificació de les bases reguladores per al foment de la contractació laboral per part de les empreses sallentines i entitats sense ànim de lucre.
 7. Proposta aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en habitatges i petit comerç.
 8. Proposta aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per la millora de les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques dels edificis residencials i establiments comercials de Sallent.
 9. Proposta aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió d'incentius per a l'ocupació de locals buits al centre comercial urbà de Sallent.
 10. Proposta aprovació inici de l'expedient expropiatori núm.1/2022, i aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats.
 11. Proposta d'adjudicació contracte de serveis de neteja viària de l'Ajuntament de Sallent.
 12. Seguiment i control.
 13. Precs i Preguntes.