que ja vam anunciar a l’abril després d’implementar el nou sistema de recollida de residus.

">

Sallent supera el 74% de reciclatge

Última revisió 16-03-2023 10:26
29/06/2022

El municipi consolida els bons resultats que ja vam anunciar a l’abril després d’implementar el nou sistema de recollida de residus.

En tan sols aquest breu període de temps, el percentatge de reciclatge ha passat del 30% a principis d’any al 74'5% a finals de maig. Això demostra l’èxit del sistema tant en el seu funcionament, que obliga a separar la fracció orgànica de la resta, com en la rapidesa de la implantació. Això ha fet que la quantitat de tones que es recull de fracció orgànica ha augmentat molt, mentre que la de fracció de resta ha disminuït.  

Així, Sallent ha passat de tenir un 72% de fracció resta, a reduir-lo fins al 25%. Això es deu que la recollida d’orgànica s’ha gairebé triplicat perquè ha passat de 25 a 66 tones (increment del 166%), mentre que la fracció resta ha disminuït de 161’04 tones a 46’58 tones (una disminució del 71%). La recollida d’envasos i paper s’ha multiplicat per 2 (increments del 115% i del 86%, respectivament); i el vidre, per 1’5 (increment del 41%).

Aquest és un model de recollida de residus d’alt rendiment, alternatiu al porta a porta, que consisteix a tancar els contenidors d’orgànica i resta, i només s’hi pot accedir amb una targeta personalitzada que registra l’ús que cada llar fa d’aquests contenidors.

El Consorci del Bages per a la gestió de residus i l’Ajuntament de Sallent es mostren molt satisfets. L’alcalde Oriol Ribalta ha assegurat que “estem molt contents d’aquesta millora i agraïm enormement la col·laboració i implicació de la ciutadania, que fa possible que això sigui una realitat. Creiem que amb aquest sistema assolirem les millors xifres que podríem tenir i que Sallent esdevingui un municipi amb molta més consciència ambiental”.

Com s’actuarà per acabar amb les pràctiques incíviques?

El Consorci i l’Ajuntament continuaran treballant conjuntament per tal de mantenir aquestes bones dades i atenent totes les demandes i incidències al telèfon 605 332 840.

No obstant això, es produeixen actituds incíviques per part de persones que no llancen la bossa al contenidor que toca o que la deixen abandonada a la via pública. Aquestes persones seran identificades per tal de poder ser sancionades.

És per això que al Ple del maig es va aprovar un reglament que perseguirà aquestes males pràctiques i que, pròximament, entrarà en vigor. Us n’informarem a www.sallent.cat i a les nostres xarxes socials.

Màquines expenedores

Les màquines expenedores gratuïtes de bosses dispensen, per cada usuari o usuària, dos rotlles de 30 bosses cadascun cada tres mesos, per la qual cosa si se’n volen recollir abans d’aquesta data, la màquina no en lliura.

Podreu trobar les màquines expenedores a la Plaça Anselm Clavé i al Pavelló municipal. Les màquines funcionen amb la targeta electrònica.