Consell d'Infants de Sallent

El Consell d'Infants de Sallent es va crear l'any 2006. Es tracta d'un projecte de participació adreçat a infants de Sallent i Cabrianes, d'entre 9 i 12 anys que estan cursant 5è o 6è de primària. Aquests infants són escollits de manera democràtica pels seus companys de classe.

A la part inferior de la pàgina, trobaràs les convocatòries i les actes.

El Consell d'Infants depèn de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sallent i està coordinat amb la regidoria de Participació i l'Àrea d'Àtenció a les Persones. Consulta aquí el reglament.

Reglament

El Consell d'Infants depèn en aquests moments de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sallent i està coordinat amb la Regidoria de Participació i l'Àrea d'Àtenció a les Persones. Consulta aquí el reglament.

Actualment el Consell consta de 13 consellers, 10 de Sallent i 3 de Cabrianes. La seva legislatura dura dos anys i cada curs escolar es renoven la meitat dels seus membres.

Objectius del projecte

  • La participació dels infants com a col•lectiu amb veu i vot, dins de la vida del poble.
  • Conèixer els diferents punts de vista dels ciutadans del municipi, tenint molt en compte l'opinió dels més menuts, per tal de pensar i dissenya una vila a mida de tothom.
  • Formar persones capaces de viure i conviure en societat, fomentant la democràcia, la tolerància i el respecte.

CONSELL INFANTS DE SALLENT

Reglament

Ple 10 de novembre de 2006

BOPB de 20 de febrer de 2007

Secretari

Sílvia Canals

canalsms@sallent.cat

Composició

13 infants de les escoles de primària que estiguin cursant 6è o 5è.

El reglament no ho estableix, però la distribució per escoles és la següent:

  • 10 Consellers de Sallent: 6 (Torres Amat) 4 (Vedruna)
  • 3 Consellers de Cabrianes (Els Pins)

Règim de sessions

Mensuals d'octubre a juny.

Renovació

La meitat dels seus membre cada curs escolar.

08650 - Sallent

Última revisió 2024-03-02 16:16:32