ESTABILITZACIÓ - Places pel sistema de CONCURS DE MÈRITS

Per decret d’Alcaldia número 475 de data 22 de desembre de 2022 s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral i personal funcionari de l’Ajuntament de Sallent (no s’inclouen aquí les places de Policia Local).

Els documents necessaris són els que s’inclouen a continuació.

Terminis per presentar sol·licituds: fins el 30/01/2023 inclòs.