El Ple de juliol aprova el Pla intern d'Igualtat i presenta una moció contra la línia aèria d'alta tensió

Última revisió 21-07-2023 13:51
21/07/2023

Un dels punts que va generar més debat va ser la proposta per part d’una empresa privada d’instal·lar una línia aèria d’alta tensió que passaria pel terme municipal de Sallent i afectaria 94 finques.

Moció contra la instal·lació d’una línia aèria d’alta tensió

El consistori va presentar una moció contra la instal·lació d’una línia aèria d’alta tensió de 25kv que es preveu que passi pel terme municipal de Sallent i que afectaria 94 finques de Sallent i 8 d’Avinyó. Aquesta línia s’encarregaria de transportar l’energia d’una planta solar fotovoltaica que es vol construir a Avinyó, un projecte d’iniciativa privada del grup European Energy.

Aquesta línia passaria per l'interior de Sallent, des del Torrent de l'Infern, resseguint el riu Cornet fins a l'altura del Poblenou, travessant la carretera C-16 per sobre dels horts de Sant Antoni i proper a la carretera fins a arribar a la subestació de la Rampinya.

El regidor d’urbanisme, Miquel Estruch, va exposar les principals afectacions que suposaria pel municipi i per les quals es presentava aquesta moció. A nivell urbanístic, la línia limitaria el creixement del municipi, direcció a Puigbo, i a nivell ambiental afectaria sòl qualificat d’especial protecció, ja que és per on passaria la línia. A això s’hi suma que es podria aconseguir estalvi energètic si aquesta central estigués connectada a Avinyó, al Polígon Industrial El Soler, tal com es proposa a la moció. En paraules d’Estruch, “estalviaríem 4 km de transport”.

Tots els grups polítics van votar a favor de la moció amb l’objectiu que la població sallentina s’hi pugui adherir i presenti al·legacions. Tot i això, Junts per Sallent va qüestionar que no s’hagués fet res fins ara, argumentant que l’equip de govern ja n’estava assabentat des de feia temps. El regidor Estruch va aclarir que fins ara no s’havia sotmès a exposició pública i, per tant, no es podien presentar al·legacions: “des del primer moment ens hem reunit amb les persones afectades per explicar-los com procedir”.

Es proposen diferents modificacions del POUM

Un dels punts més tècnics de la sessió, en relació amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), va ser la proposta d’una modificació d’aquest Pla. En paraules del regidor d’Urbanisme, Miquel Estruch, la “intenció de l’equip de govern és fer un nou planejament donada la caducitat que té l’actual, de més de 12 anys”.

Per 10 vots a favor (ERC i PSC), es van aprovar les següents modificacions: la catalogació de l’Edifici El Salt com a equipament públic, els edificis de Plaça Catalunya, les línies d’afectació aeronàutica del camp de vol, la normativa de cobertes en edificacions en sòl urbà i normativa del polígon Plans de la Sala.

D’aquests punts, es va detallar la normativa vigent pel que a les edificacions interiors en l’àmbit residencial i en l’àmbit industrial. Actualment, s’obliga que, com a màxim, puguin tenir un 30 % de sòl amb paviment dur, no permeable a l’aigua. Però els polígons, sobretot els nous, necessiten tenir el màxim de paviment impermeable possible, per la qual cosa es permetrà que puguin ser del 100% i es mantindrà el 30 % per a sol urbà.

El regidor de Fem Poble, Guillem Cabra, va preguntar d’acord amb quina petició s’havia demanat els canvis de paviment en sòl industrial, i el regidor Miquel Estruch d’ERC va explicar que hi havia diverses empreses, com Mecàniques Vilanova, Top Cable anteriorment, Grifell Pons i Casa Mas que s’havien trobat en la mateixa situació i que, per tant, aquest canvi està motivat perquè es “reitera la mateixa problemàtica”.

La gespa del camp de futbol, a debat

Arran de la proposta de modificació de crèdit del pressupost, els grups de l’oposició van posar sobre la taula la qüestió de la gespa artificial del camp de futbol. En un Ple anterior, el 10 de maig de 2023, es va fer una modificació de crèdit per poder abastar econòmicament les obres del camp de futbol. Junts per Sallent va expressar que “una modificació de crèdit té més sentit ara que no pas el maig”, en paraules d’Anna M. Fernandez. El regidor Guillem Cabra, de Fem Poble, va afegir que “vam córrer per començar el juliol” i “ara volem saber si podrem complir amb això”.

L’alcalde Oriol Ribalta va explicar que encara no s’ha pogut començar la instal·lació de la gespa perquè l’adjudicació està aturada. Ribalta va explicar que el consistori està a l’espera de la resolució d’una consulta feta a la Generalitat de Catalunya, ja que una de les empreses va presentar un requeriment important: “primer volem aclarir aquest punt i després tirarem endavant tan aviat com sigui possible”.

Respecte a aquesta qüestió, Fem Poble va demanar si s’havia plantejat la possibilitat d’un rènting, i el regidor Diego Miranda va explicar que “fonts expertes ens ho van desaconsellar pel tipus de gespa que utilitzarem, que és sostenible i sense cautxú” i hi ha molt poques empreses de lloguer que hi estiguin especialitzades.

El consistori disposa d’un nou Pla d’Igualtat de gènere

La regidora d’Igualtat i Feminismes, Sílvia Tardà, va presentar el II Pla Intern d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament de Sallent, que està adreçat a totes les persones que treballen dins l’organització municipal i que ha de servir com a “eina de treball a llarg termini”. Aquest Pla és fruit d’una diagnosi realitzada amb la col·laboració i participació de l’equip tècnic del consistori, una assessoria externa, una comissió externa, entre altres agents especialitzats.

El Pla inclou una sèrie d’accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius proposats i que es poden avaluar a través d’uns indicadors i, en paraules de Tardà, “també a millorar els punts febles”. La regidora va ressaltar que, gràcies a les enquestes realitzades al persona laboral, s’ha pogut evidenciar que hi ha “dades molt interessants segons les respostes d’homes o dones”.

Festius Locals per a l'any 2024

Els municipis catalans poden escollir dues festes locals a l’any i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya és qui s’encarrega d’aprovar-les. En aquest Ple, els dies escollits van ser el dijous d’Enramades (30 de maig de 2024) i el dilluns de Festa Major (9 de setembre de 2024) en el cas de Sallent. Pel que fa a Cabrianes, els festius locals seran el dilluns de Festa Major (9 de setembre de 2024) i el dilluns de Festes d’Estiu de Cabrianes (16 de setembre de 2024).

Aprovació del compte general 2022 i proposta de control financer

Des de la regidoria d’Hisenda i Tresoreria, Carme Escamez va presentar noves instruccions per dur a terme un control intern (consulta aquí el document). L’objectiu, en paraules d’Escamez, és tenir un “control econòmic pressupostari encara més rigorós” per tal “dotar de més seguretat jurídica” el consistori en la presa de decisions i acords.

Aquest control consistirà en dues modalitats: una funció interventora que equivaldrà a un control previ a qualsevol aprovació dels expedients i una funció de control financer que farà un seguiment a posteriori. L’alcalde Oriol Ribalta va afegir que es tracta d’un “acte de transparència i autoresponsabilitat” que permet “fiscalitzar el màxim i prevenir mala praxis”. La proposta va ser aprovada per 9 vots a favor (ERC) i 4 abstencions (Fem Poble, Junts, PSC).

També va es va aprovar el compte general de l’Ajuntament de l’any passat 2022, que prèviament havia estat informat a la Comissió Especial de Comptes.

Altres

El Ple va aprovar per unanimitat atorgar una bonificació del 95 % de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) a l’Institut Català de la Salut en relació amb les plaques fotovoltaiques que ha instal·lat al CAP Sallent i que serviran per a l’autoconsum.

Un altre dels temes que es va tractar, en l’apartat de seguiment i control, va ser l’esllavissada  que es va produir al carrer Carretera a finals de maig a causa de les fortes pluges. Fem Poble va voler saber l’estat de les obres, i es va explicar que es va fer una actuació d’urgència en un primer moment per estabilitzar el terreny, però que es retiraria la barraca que hi ha a la part de dalt.

El regidor Guillem Cabra de Fem Poble també va insistir en la necessitat de reforçar comunicativament els consells per fer front a l’onada de calor. L’alcalde Oriol Ribalta també va aprofitar per recordar que s’han reobert les fonts públiques malgrat les restriccions de sequera, ja que així es pot disposar d’aigua al carrer tant per a les persones com per a les mascotes.

Vídeos

Ple Municipal Ordinari del dimecres 12 de juliol de 2023