Convocatòria del Ple Municipal del 8 de novembre de 2023

Última revisió 06-11-2023 09:57
06/11/2023

El Ple es farà de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament i es podrà seguir en directe a partir de les 19:00h del vespre. Consulta aquí la convocatòria.

Pots seguir-lo a través de:

Si prefereixes veure un resum dels principals temes tractats, a Instagram i Facebook en farem un seguiment al moment. Busca’ns com a @somsallent a Instagram i Ajuntament de Sallent a Facebook.

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple ordinari del dia 12 de setembre de 2023.
 2. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinària del dia 25 d'octubre de 2023.
 3. Reconeixement extrajudicial de crèdit número 5/2023.
 4. Ratificar el decret d'alcaldia número 486: Modificació de nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.
 5. Nomenament del director i sotsdirectors de l'emissora municipal Ràdio Sallent.
 6. Pròrroga del contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic exterior de titularitat municipal i muntatge d’instal·lacions eventuals per a fires i festes a Sallent.
 7. Ampliació del termini d'execució de les obres de construcció de la Residència i Centre de dia a Sallent.
 8. Aprovació expedient de contractació: serveis de neteja dels edificis i dependències municipals.
 9. Aprovar l'estat del procediment de xifres de la Diputació de Barcelona corresponent a la revisió del padró Municipal d'Habitants a 31 de desembre de 2022.
 10. Proposta d'acord de Ple per l'adhesió al II Pla comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI+ i per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al bages, 2023 – 2027.
 11. Proposta resolució al·legacions i aprovació provisional de la Modificació Puntual número 16 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que afecta a 6 àmbits discontinus de sòl urbà de Sallent.
 12. Proposta declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres corresponents a la llicència d’Obres Menors 31/2023 Infraestructures de la Generalitat SAU i atorgar bonificació del 95% de l'ICIO – Llar d'infants l'Esquitx.
 13. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres corresponents a la Comunicació prèvia d’obres 64/2023 de Infraestructures de la Generalitat SAU i atorgar bonificació del 95% de l'ICIO per les obres de reparació de les cobertes sala d’actes i reunions Institut Llobregat.
 14. Proposta resolució recursos de reposició, contra l’acord plenari de la corporació del dia 15 de novembre de 2022, pel qual es van modificar determinades fitxes de la RLT, com a conseqüència de la valoració dels llocs de treballs.
 15. Seguiment i control novembre.
 16. Precs i preguntes.