Convocatòria del Ple Municipal del 28 de juny de 2023

Última revisió 26-06-2023 12:32
26/06/2023

El Ple es farà de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament i es podrà seguir en directe a partir de les 19:00h del vespre. Consulta aquí la convocatòria.

Pots seguir-lo a través de:

Si prefereixes veure un resum dels principals temes tractats, a Instagram i Facebook en farem un seguiment al moment. Busca’ns com a @somsallent a Instagram i Ajuntament de Sallent a Facebook.

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari del dia 17 de juny de 2023.
 2. Informar al Ple de la Composició dels Grups Polítics Municipals i dels Seus Portaveus.
 3. Moció relativa a l'establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
 4. Donar compte del decret de nomenament dels Tinents d'Alcalde
 5. Donar compte del decret número 2023/296 de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i Delegacions de Competències.
 6. Donar compte del decret número 2023/308 de les delegacions específiques dels Regidors/es de la Corporació.
 7. Moció relativa a la creació de les Comissions Informatives.
 8. Moció relativa a l'establiment del règim de retribucions d'alts càrrecs.
 9. Moció relativa a la determinació personal eventual.
 10. Moció relativa a la proposta de fixació de subvencions pel funcionament dels Grups Polítics Municipals.
 11. Moció de nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.