Convocatòria del Ple Municipal del 13 de setembre de 2023

Última revisió 12-09-2023 13:09
12/09/2023

El Ple es farà de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament i es podrà seguir en directe a partir de les 19:00h del vespre. Consulta aquí la convocatòria.

Pots seguir-lo a través de:

Si prefereixes veure un resum dels principals temes tractats, a Instagram i Facebook en farem un seguiment al moment. Busca’ns com a @somsallent a Instagram i Ajuntament de Sallent a Facebook.

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple del dia 12 de juliol de 2023.
 2. Proposta ratificació acord mediació per l’Execució Substitutòria de la Sentència dictada en el Recurs Contenciós Administratiu 311/2008-A, Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona.
 3. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 9/2023.
 4. Ratificar el decret d'alcaldia número 367: Sol·licitud pròrroga 2024 del conveni entre l'Ajuntament de Sallent i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per regular les places de la xarxa de serveis socials assignades a la Residència Sant Bernat i Centre de dia.
 5. Devolució garantia definitiva constituïda per VESTA REHABILITACIÓN en l'expedient de contractació de les d'obres de construcció de la nova Residència i Centre de dia a Sallent.
 6. Aprovació expedient de contractació: servei de neteja dels edificis i dependències municipals.
 7. Proposta aprovació inicial de les bases que regeixen les condicions d'accés al programa d'arranjament d'habitatges per a persones grans i persones amb dependència i/o discapacitat promogut per la Diputació de Barcelona i obrir convocatòria pública per presentar les sol·licituds.
 8. Proposta de modificació lloc de treball Tècnic/a del departament de Recursos Humans.
 9. Proposta d'acord d'adhesió de l' Ajuntament de Sallent a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport urbà AMTU.
 10. Seguiment i control.
 11. Precs i preguntes