Programa de rehabilitació d'habitatges amb finalitat o destí social

L'Ajuntament de Sallent fomenta el lloguer social a persones amb dificultats socioeconòmiques mitjançant un programa de rehabilitació d'habitatges, que permetrà disminuir el nombre de domicilis buits al municipi i impulsar l'ocupació.

Els propietaris privats (descartant grans tenidors, com bancs, immobiliàries, etc.) que ho desitgin podran cedir els seus pisos desocupats - de màxim 60m2 - per tal que el consistori assumeixi el cost de la rehabilitació o millora bàsica per destinar-lo a lloguer social a tercers. Per tant, el propietari quedarà exempt de qualsevol despesa durant el període temporal del contracte de cessió. Quan finalitzi l'acord, l'habitatge es retornarà a la propietat en correctes condicions de conservació.

Els habitatges es llogaran a persones amb complicades situacions personals, familiars, de salut i risc o marginació, prioritzant atorgar la residència a aquells que no disposin d'allotjament ni possibilitats reals d'obtenir-ne a curt termini. Per aquest motiu, els preus de lloguer seran moderats, tenint en compte les circumstàncies.  

El principal objectiu de l'Ajuntament és oferir habitatges dignes a les famílies sallentines que es troben en situació de vulnerabilitat. Així mateix, es generarà ocupació a persones aturades, autònoms o petites empreses a través de la rehabilitació del

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-03-2021 12:52