Sol·licitud de llicència d'obres majors

És el permís necessari per a la realització de les obres considerades com a majors.

El propietari o promotor de l'obra.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina Municipal d'Informació i Atenció al Ciutadà (OMIAC)Plaça de la Vila, 108650 - Sallent (Barcelona)

Preu

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: sobre el PEM (Pressupost d'Execució Material) s'aplica un 3,28 % (segons ordenança fiscal núm. 5) - Taxa: sobre el PEM s'aplica un 0,50 % (segons ordenança fiscal núm.12) - Placa: 18€ (se

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-06-2021 09:28