Subvencions pública concurrència (entitats)

 

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2023 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores per l’atorgament de subvencions a les entitats i persones físiques en règim de concurrència competitiva per a l’any 2023.

L’acord, així com les bases estan exposades al públic durant un termini de 20 dies, del 27 d’octubre al 24 de novembre de 2023, i transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat cap al·legació o impugnació, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.

La dotació pressupostària és de 29.000€ del vigent pressupost per les diferents línies:

  • Serveis Socials / Polítiques d’igualtat: 1.500 €
  • Educació: 4.500 €
  • Cultura i Festes / Participació Ciutadana: 15.000 €
  • Cultura (Foment i suport projectes artistes locals): 3.000 €
  • Esports: 5.000 €

Quan i com fer la sol·licitud

S'ha obert la convocatòria per presentar la sol·licitud de subvenció. El termini comença el 7 de novembre de 2023, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB, i finalitza el 7 de desembre de 2023. Qualsevol sol·licitud entrada fora d'aquest termini no serà vàlida.

Es poden consultar les bases obrint els documents adjunts. Per tal de fer la sol·licitud, cal presentar el model adjunt complimentat al registre general de l'Ajuntament (presencialment o telemàticament en aquest enllaç).

Comissió Qualificadora

Com l’any passat, per tal de donar més protagonisme i més participació a les mateixes entitats que presenteu el vostre projecte, podreu formar part de la Comissió Qualificadora per tal de valorar a les altres entitats i també es podrà presentar el propi projecte el dia que es reuneixi la Comissió.

Atorgament

La Comissió de Valoració de les subvencions es reunirà el dia 12 de desembre de 2023 a les 20.00 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sallent per tal de valorar tots els projectes presentats per les entitats dins de la convocatòria d’aquest any 2023.

Una vegada valorades totes les sol·licituds presentades, la Junta de Govern Local prendrà l’acord d’atorgar les subvencions per a cada entitat i/o persona física.

Justificació

Es recorda que abans del dia 31 de gener de 2024 cal presentar per registre general de l’Ajuntament (presencialment o telemàticament en aquest enllaç) el compte justificatiu de despeses derivades de la subvenció atorgada. Podeu descarregar el document Excel de l'apartat de sota. Si no es presenta la justificació de despeses dins d’aquest termini, perdran la subvenció atorgada.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-12-2023 10:38