ESTABILITZACIÓ - Plaça SOTSINSPECTOR/A POLICIA LOCAL

Per decret d’Alcaldia número 483 de data 27 de desembre de 2022 s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposición per a la cobertura definitiva de la plaça vacant de sotsinspector/a com a personal funcionari de l’Ajuntament de Sallent.

Posteriorment, per decret d’Alcaldia número 18 de data 26 de gener de 2023 s’han aprovat la modificació de les bases reguladores i es reobre la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició per a la cobertura definitiva de la plaça vacant de sotsinspector/a com a personal funcionari de l’Ajuntament de Sallent.

Els documents necessaris són els que consten a les bases i tres d’ells s’adjunten en aquest apartat.

Nou termini per presentar sol·licituds: fins el 14/03/2023 inclòs.