Segueixen les obres per renovar el Passeig Guillem Viñas

Última revisió 04-04-2022 14:46
04/04/2022

El 15 de març van començar les obres al Passeig Guillem Viñas de Sallent i es preveu que tinguin una durada de sis mesos.

Aquestes obres van iniciar-se amb l’objectiu de dignificar l’entrada nord de Sallent, una entrada que funciona com a eix connector entre el centre urbà i el barri del Poble Nou i un punt de connexió entre el bosc i el riu Llobregat.

Es realitzarà la reurbanització del passeig central, ja que actualment està urbanitzat de forma precària i amb un pendent acusat i continu que fa que no es pugui aprofitar per fer-hi activitats de caràcter públic. Aquest pendent desapareixerà a través de la construcció de diferents nivells o plataformes que permetran disposar d’espais plans.

Per això, les obres estan pensades sobretot per millorar la funcionalitat del passeig i que aquestes plataformes permetin usos lúdics, com per exemple una àrea infantil, o que facin possible acollir-hi actes de manera puntual tal com es mostra de manera simulada a les imatges.

Aquestes plataformes estaran connectades amb una vorera en rampa per tal de garantir l’accessibilitat a tot l’àmbit i reduir la presència de vehicles, però mantenint la circulació perimetral.