La comissió de valoració d'ajuts per a les entitats estrena nou format

Última revisió 19-12-2022 12:38
19/12/2022

El 8 de novembre es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament la reunió de la Comissió Tècnica de Valoració de les Subvencions en règim de concurrència competitiva, que s’adreça a les diferents entitats i persones físiques de la Vila de Sallent.

Aquest 2022, s'ha iniciat un nou format de la Comissió de Valoració. Amb aquest nou format, es volia donar més protagonisme i participació a les entitats que hi havien presentat sol·licitud. Es va convidar les entitats a participar-hi per tal que exposessin elles mateixes, de primera mà, els seus projectes, com també poder valorar la resta d’entitats.

D’aquesta manera, es buscava una visió més àmplia, la visió de les mateixes entitats, i que alhora fossin les protagonistes de la comissió perquè, en paraules del regidor Diego Miranda, "són qui millor coneixen el teixit associatiu de la nostra Vila". La resposta va ser molt positiva, ja que es va aconseguir un 70% d’assistència de les entitats participants, que provenen de diferents àmbits com l’esportiu, el cultural, el social i l'educatiu.