Es posa en marxa el programa "Els serveis socials, més a prop"

Última revisió 28-04-2021 07:57
26/04/2021

Està dirigit a les persones majors de vuitanta anys del municipi de Sallent.

Es tracta d’un programa preventiu adreçat a persones majors de vuitanta anys, no usuàries dels serveis socials, que permet als ens locals ampliar el coneixement sobre la realitat de la població envellida. Aquest programa es desenvolupa des de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Fundació Desenvolupament Comunitari.

Els objectius específics del programa són detectar situacions de risc o de vulnerabilitat de les persones majors de vuitanta anys, informar de l'oferta de prestacions i serveis dels quals disposem al municipi, i conèixer proactivament les necessitats actuals de les persones grans i anticipar-ne les futures per oferir-los suport.

“Els serveis socials més a prop” constarà de diverses fases. La primera es tracta de la realització d’entrevistes a domicili, d’aproximadament una hora de durada, per part de professionals de l'àmbit social. En aquestes es valorarà de forma multidimensional les necessitats de la persona: autonomia, percepció de l'estat de la salut, situació de l'habitatge, etc.

Les entrevistes es faran amb totes les mesures de seguretat indicades per les autoritats sanitàries: l’entrevistadora durà doble mascareta i es mantindrà a dos metres de distància de les persones, a més de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic tant a l’entrada com a la sortida del domicili. Aquesta setmana s’ha enviat una carta des de la Regidoria de Benestar Social per informar d’aquest programa a totes les persones candidates.

Pròximament, un/a professional de la Fundació Desenvolupament Comunitari es posarà en contacte amb les persones majors de vuitanta anys per concretar dia i hora per la trobada. La persona que faci l’entrevista portarà una acreditació amb el logotip de l’ajuntament. Començaran a fer-se a partir del 29 abril i s'entrevistaran un total de 284 persones.

Després de les entrevistes, es farà una recomanació sobre el seguiment que requereix cada persona, diferents trobades de coordinació entre les professionals i l’àrea d’atenció a les persones, i al finalitzar l’ajuntament disposarà d’un informe definitiu de l’estudi,  de la situació de les persones grans del municipi. Aquest resultat  afavorirà a la planificació de polítiques socials presents i futures adaptades a les necessitats.

"Els Serveis Socials, més a prop"