Convocatòria del Ple Municipal Ordinari del 14 de juliol de 2021

Última revisió 23-08-2021 10:04
12/07/2021

El Ple es farà de forma telemàtica; pots seguir-lo en directe a través de diferents canals.

Retransmissió en directe

Orde del dia

 1. Prendre coneixement de la renúncia de la Regidora Sra. Marta Busquets Planes.
 2. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple del dia 12 de maig de 2021.
 3. Modificació de l'Acta de Ple extraordinari de data 22 de desembre de 2020.
 4. Donar compte del decret número 220 de la modificació de les Delegacions Específiques dels Regidors/es de la Corporació.
 5. Ordenança fiscal número 37: taxa per servei d'allotjament temporal d'urgència.
 6. Actualització de l'encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona del Conveni-Tipus regulador de l'assumpció de les funcions d'assistència en la gestió económica local (ASGEL).
 7. Proposta aprovació annex al conveni signat l’1 de març de 2001 de gestió del servei municipal d’aigües de sallent, per al finançament d’actuacions d’ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable al terme municipal de Sallent.
 8. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres corresponents a la llicència d’Obres Majors 05/2021 i atorgar bonificació del 75% de l'ICIO.
 9. Proposta declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres corresponents a la llicència d’Obres Menors 47/2021 Infraestructures de la Generalitat SAU i atorgar bonificació del 95% de l'ICIO.
 10. Moció que presenta Fem Poble en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona que el condemna a cinc anys de presó.
 11. Moció que presenta Fem Poble per a l’estudi de les opcions de viabilitat per a la prestació del servei públic municipal de piscina a Sallent.
 12. Seguiment i Control.
 13. Precs i Preguntes.