Convocatòria del Ple Municipal del 7 de març de 2023

Última revisió 03-03-2023 08:23
03/03/2023

El Ple es farà de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament i es podrà seguir en directe a partir de les 19:30h del vespre. Consulta aquí la convocatòria.

Pots seguir-lo a través de:

Si prefereixes veure un resum dels principals temes tractats, a Instagram i Facebook en farem un seguiment al moment. Busca’ns com a @somsallent a Instagram i Ajuntament de Sallent a Facebook.

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple del dia 11 de gener de 2023
 2. Proposta ratificació decret d’alcaldia número 52 de data 16 de febrer de 2023: Modificar la data celebració del Ple Ordinari del mes de març de 2023 pel dia 7 de març a les 19:30h.
 3. Modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana.
 4. Donar compte de PMP i morositat quart trimestre 2022.
 5. Proposta ratificació del Decret d’Alcaldia número 44 de data 13 de febrer de 2023: Pel que s’aprova l’increment de retribucions per l’any 2023.
 6. Proposta ratificació del decret d’alcaldia 48 de data 15 de febrer de 2023, Modificació de l’acord de Ple de data 11/01/23: Aprovació del programa Escolta Jove de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona per la creació d’un programa temporal a l’àrea de Joventut que serà desenvolupat mitjançant un funcionari interí de programa.
 7. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres corresponents a la llicència d’Obres Menors 24/2022 de Infraestructures de la Generalitat SAU i atorgar bonificació del 95% de l’ICIO per les obres de reparació de filtracions d’aigua en la coberta gimnàs de l’Escola Torres Amat.
 8. Proposta per declarar la Fàbrica de cal Sala com a Bé Cultural d’Interès Local.
 9. Proposta aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 14 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que afecta els PAU i sector del carrer Gavarresa a Cabrianes.
 10. Proposta aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per instal.lacions fotovoltaiques d’autoconsum en habitatges i petit comerç.
 11. Proposta aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per impulsar l’emprenedoria al municipi de Sallent.
 12. Proposta aprovació inicial de les bases reguladores per al foment de la contractació laboral per part de les empreses sallentines i entitats sense ànim de lucre.
 13. Proposta d’aprovació inicial Reglament del Servei d’Arxiu Municipal.
 14. Proposta d’adjudicació i requeriment de documentació del contracte d’obres de construcció de la nova Residència i Centre de dia a la Fàbrica Vella de Sallent.
 15. Seguiment i control.
 16. Precs i preguntes.