Del 10 al 21 de maig pots fer la sol·licitud de presincripció escolar (0 a 3 anys)

Última revisió 11-05-2021 09:30
11/05/2021

Preinscripció d'educació infantil (0-3 anys)

Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

Per més informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Preinscripció educació infantil
Preinscripció educació infantil