Projecte Sabana

El Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sallent, el dia 15 de desembre de 2004, van signar un conveni de col·laboració per tal de poder portar a terme el Projecte Sabana d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat de segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria de l'IES Llobregat.

El nom d'aquest projecte prové de la unió de la primera síl·laba dels tres pobles d'on provenen els alumnes del centre (Sallent, Balsareny i Navàs) i té com a finalitat aconseguir que un sector d'alumnes puguin obtenir una formació integral que els permeti desenvolupar les seves capacitats socials, cognitives i motrius.

Aquest projecte contempla l'atenció a les necessitats educatives dels alumnes amb un perfil de dificultats greus a l'adaptació al sistema escolar que cursin el segon cicle d'ESO:

  • Apatia, desmotivació i rebuig vers qualsevol activitat acadèmica.
  • Manifestacions irrespetuoses envers l'entorn físic i humà.
  • Greus distorsions dins del grup classe

Els alumnes que hi participen tenen una adaptació curricular que els permet experimentar en el món del treball i alhora superar els estudis de l'ESO. Els alumnes realitzen un 60% de l'horari lectiu amb els companys de classe i un 40% formant-se en una empresa.

Els seus objectius són:

  1. Donar la possibilitat a cada alumne/a de seguir un projecte curricular adequat a les seves característiques que li permeti treballar les competències bàsiques i assolir els continguts mínims, per tal de poder arribar a un nivell suficient d'autonomia personal.
  2. Potenciar el desenvolupament de les habilitats socials per tal d'afavorir la seva integració laboral.
  3. Capacitar a l'alumne/a perquè pugui acreditar les competències bàsiques de l'etapa de l'ESO.
  4. Orientar a l'alumne en el seu procés vocacional i pre-professional.
  5. Assessorar i implicar les famílies en el procés educatiu personal i social del seu fill/a.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2021 08:34