Programa d'absentisme

El Programa d'Absentisme de l'Ajuntament de Sallent compta amb l'existència d'un protocol d'actuació consensuat amb el Departament d'Educació i les àrees municipals d'Educació i Serveis Socials.

Protocol que pretén establir unes bases organitzatives i funcionals perquè cada servei o entitat, pugui actuar i intervenir davant la problemàtica de l'absentisme en benefici de l'infant o adolescent.

Els objectius del programa són:

  • Potenciar la prevenció de l'absentisme escolar dels infants i adolescents en edat d'escolarització obligatòria.
  • Detectar i treballar els casos d'absentisme
  • Conèixer les causes que provoquen l'absentisme escolar
  • Afavorir la coordinació entre els diferents serveis implicats en termes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-06-2020 13:33