Polítiques Joves d'Oci i Esport

Inclou: Promoció i difusió cultural, organització d'actes culturals, promoció i organització de festes, patrimoni cultural i etnogràfic.

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

Diego Miranda Morales

Temes relacionats

Responsable polític

Mapa