Pla Especial Catàleg Masies

A partir del dia 17 de juny de 2020 és vigent el Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Sallent, promogut per l'Ajuntament de Sallent.

Aquest Pla especial municipal (PEM) té com a objecte identificar en un catàleg, tal com prescriu l’article 50.2 del TRLU, les masies, cases rurals i altres construccions en el sòl classificat com a no urbanitzable del municipi de Sallent que siguin susceptibles de rehabilitació o de reconstrucció i justificar les raons de la seva preservació, tot establint les condicions reguladores d’edificació i ús dels elements que es cataloguen.

Per a la consulta de la documentació i els acords adoptats per la CTUCC, clica en aquest enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-11-2021 11:06