Subvencions pública concurrència (entitats)

 

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 9 de març de 2022 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores per l’atorgament de subvencions a les entitats i persones físiques en règim de concurrència competitiva per a l’any 2022.

L’acord, així com les bases van romandre exposades al públic durant un termini de 20 dies, del 22 de març al 20 d’abril de 2022, quedant aprovades definitivament sense presentació de reclamacions ni al·legacions.

La dotació pressupostària és de 35.000€ del vigent pressupost per les diferents línies:

  • Serveis Socials / Polítiques d’igualtat: 1.500 €
  • Educació: 4.500 €
  • Cultura i Festes / Participació Ciutadana: 18.000 €
  • Cultura (Foment i suport projectes artistes locals): 4.000 €
  • Joventut: 1.000 €
  • Esports: 6.000 €

Quan i com fer la sol·licitud

S'ha obert la convocatòria per presentar la sol·licitud. El termini comença el 21 de maig de 2022, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB, i finalitza el 21 de juny de 2022. Qualsevol sol·licitud entrada fora d'aquest termini no serà vàlida.

Es poden consultar les bases obrint els documents adjunts. Per tal de fer la sol·licitud, cal presentar el model adjunt complimentat al registre general de l'Ajuntament (presencialment o telemàticament en aquest enllaç).

Comissió Qualificadora

Com a novetat d’aquest any, per tal de donar més protagonisme i més participació a les mateixes entitats que presenteu el vostre projecte, podreu formar part de la Comissió Qualificadora per tal de valorar a les altres entitats i també es podrà presentar el propi projecte el dia que es reuneixi la Comissió.

Atorgament

La Comissió de Valoració de les subvencions es va reunir el dia 8 de novembre de 2022, a les 19h a la Sala de Plens per tal de valorar tots els projectes presentats per les entitats dins de la convocatòria d’aquest any 2022.

Una vegada valorades totes les sol·licituds presentades, la Junta de Govern Local celebrada en data 22 de novembre de 2022, va prendre l’acord d’atorgar les subvencions per a cada entitat i/o persona física.

Justificació

Recordar que abans del dia 31 de desembre de 2022 cal presentar per registre general de l’Ajuntament (presencialment o telemàticament en aquest enllaç) el compte justificatiu de despeses derivades de la subvenció atorgada. Podeu descarregar el document Excel de sota.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-11-2022 14:43