S'activa el Pla Alfa de nivell 3 a Sallent

Última revisió 16-03-2023 10:21
19/07/2022

Les restriccions es mantindran almenys fins al divendres 22 de juliol.

Davant les altes temperatures i l’elevat risc d’incendi, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat el nivell 3 del Pla Alfa a diverses comarques, entre elles el Bages. Es tracta d'un procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis, davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir. 

Comporten la prohibició de qualsevol activitat susceptible de provocar incendis forestals:

  • Encendre foc.
  • Realització d’activitats esportives a l'aire lliure.
  • Treballs forestals o activitats agrícoles.
  • Ús de barbacoes en les àrees de lleure existents.

També implica la possibilitat de restringir l’accés als principals massissos muntanyosos.

Mesures addicionals vigents fins divendres 22 de juliol

  • Es suspenen les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a en algun nucli habitat o població.
  • Es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l’entorn immediat de les edificacions on es dormi.
  • Es suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. S’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs.
  • Es suspenen les obres a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes que no estiguin autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit.
  • Es restringeix l’ús d’eines (bufadors, serres radials, ...) a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s’han d’utilitzar cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat.
  • Es limita la circulació motoritzada en el medi natural (s’exceptuen residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables).

Per a més informació > consulta la web del Departament d'Interior.