Mesures de gestió i limitació d'aigua a causa de la sequera

Última revisió 16-03-2023 10:13
28/07/2022

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i l’onada de calor, per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures.

L’Agència Catalana de l’Aigua recomana adoptar una sèrie de mesures que afecten 150 municipis, entre ells Sallent. Les zones afectades són les comarques de l'Anoia, Osona, el Ripollès, el Moianès, el Bages, el Berguedà, l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i part del Tarragonès, que corresponen a les conques de l’Anoia-Gaià, la capçalera del Ter i el Llobregat mitjà.

  • Reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, en horari de 20:00 h del vespre a 8:00 h del matí.
  • Reg de jardins particulars: com a màxim dos dies per setmana.
  • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes, vehicles i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.
  • L’ús en granges d’aigua procedent de la carca d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals.
  • La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada al re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • Reducció de la dotació de reg agrícola o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • S’estableix un dotació màxima de 250 litres per habitant i dia.

Per a més informació, consulta https://sequera.gencat.cat