El Servei Local d'Ocupació de Sallent aconsegueix feina per a més de 130 persones

Última revisió 08-11-2022 14:29
08/11/2022

Ha aconseguit cobrir, durant aquest 2022, 124 llocs de treball a Sallent i 13 més fora del municipi.

El Servei Local d’Ocupació de Sallent s’adreça tant a les persones que es troben en situació d’atur o que volen canviar de feina com a les empreses que cerquen cobrir les seves places amb perfils professionals.

Aquestes 136 persones han recorregut a aquest servei amb l’objectiu de trobar feina i inscriure’s a les ofertes que publica el SLO i la Xarxa Local d’Ocupació Xaloc. D’aquestes, 124 han trobat feina a Sallent a més de 40 empreses diferents i, les altres 13 persones, a fora de Sallent a través de l’eina Xaloc (durant el primer semestre d’aquest any).

Els sectors de treball als quals pertanyen les empreses són diversos, com per exemple la metal·lúrgia, la tecnologia, l’automoció, l’alimentació, la restauració, entre altres, etc.

Aquestes dades són exponencialment superiors a les d’anys anteriors, ja que el 2021 s’havien cobert 63 llocs de treball; el 2020, 46; i el 2019, 3. Unes xifres que demostren una evolució molt favorable del servei, ja que a banda de generar més nous llocs de treball, també s'han atès més persones i s'han visitat un major nombre d'empreses. Tot això tenint en compte que aquest període va coincidir amb la situació pandèmica de la COVID-19, que va dificultar la recerca de feina i l’oferta laboral. 

L’evolució del Servei Local d’Ocupació de Sallent

Durant el 2022, el servei ha atès més de 400 persones, ha realitzat 57 visites a empreses per captar-ne de noves i consolidar les existents i ha dut a terme 14 sessions grupals amb els usuaris i usuàries del servei per treballar les competències, la realització de currículums i, fins i tot, millorar les seves entrevistes laborals.

Aquest servei també s’encarrega de sol·licitar les subvencions en matèria d’ocupació a la Diputació de Barcelona, com per exemple Treball als barris, Plans d’ocupació, Treball i formació, etc. Tant el 2021 com el 2022, el SLO ha obtingut amb els seus resultats una subvenció que li ha permès finançar cursos de formació ocupacionals i el sou del tècnic del servei.

La Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació està impulsada per la Diputació de Barcelona i gestiona diàriament més de 1.000 ofertes de feina a tota Catalunya. Està formada per un equip de més de mil professionals que coneix de primera mà la realitat quotidiana de les empreses del territori i de les persones que cerquen feina. L’Ajuntament de Sallent hi està adscrit des del 2008.

Dades del Servei Local d’Ocupació 2019-2022

Aquestes dades mostren l’evolució del servei des de l’inici de legislatura, el 2019. Hi consten les persones ateses pel servei, és a dir, el nombre d’usuaris i usuàries que han estat assessorades; les visites que s’han fet per part del servei a empreses; sessions en grup impartides per fomentar la inserció laboral.

També es mostren els llocs de treball que s’han cobert des del SLO i els que s’han cobert per altres vies, com l’eina Xaloc. Finalment, s’indica el percentatge d’atur a Sallent d’aquelles persones amb edat per treballar, entre 16 i 64 anys, que ha disminuït respecte als últims anys.

Any

Nombre de persones ateses

Visites a empreses

Sessions grupals

d’inserció laboral

Llocs de treball coberts des del servei

Llocs de treball coberts per altres vies

Percentatge d’atur

a Sallent (16 a 64 anys)

2022

(fins octubre)

373

57

 

 

14

124

 

 

60

(1r trim.)

9,97%

2021

455

61

6

63

202

11,22%

2020

275

46

13

46

133

13,27%

2019

151

12

0

3

37

10,37%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: dades obtingudes de la Xarxa XALOC a excepció de les d’atur, que estan extretes del programa Hermes.