Pressupostos


Any 2023

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment, en sessió extraordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2022, el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2023, juntament amb les Bases d’execució i els annexos que l’integren, així com la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2023. Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin rebut al·legacions o reclamacions, el Pressupost general es converteix automàticament en definitiu a data de 19 de gener de 2023.

Consulta el resum per capítols aquí.

Any 2022


Títol Document Url
Pressupost 2023Estat de despeses 2023 Enllaç
Estat d'ingressos 2023 Enllaç
Estat d'inversions 2023 Enllaç
Resum per capítols 2023 Enllaç
Pressupost 2022Estat de despeses 2022 Enllaç
Estat d'ingressos 2022 Enllaç
Resum per capítols 2022 Enllaç
Pressupost 2021Estat de despeses 2021 Enllaç
Estat d'ingressos 2021 Enllaç
Resum per capítols 2021 Enllaç
Pressupost 2020Estat de despeses Enllaç
Estat d'ingressos pressupost 2020 Enllaç
Resum per capítols Enllaç
Pressupost 2019Pressupost despeses 2019 Enllaç
Pressupost d'ingressos 2019 Enllaç
Resum 2019 Enllaç
Altres indicadorsIndicadors de gestió econòmica Enllaç
Pressupost 2018Pressupost despeses 2018 Enllaç
Pressupost d'ingressos 2018 Enllaç
Resum 2018 Enllaç
Pressupost 2017Pressupost despeses 2017 Enllaç
Pressupost d'ingressos 2017 Enllaç
Resum 2017 Enllaç
Pressupost 2016Pressupost despeses 2016 Enllaç
Pressupost d'ingressos 2016 Enllaç
Resum 2016 Enllaç
Pressupost 2015Pressupost despeses 2015 Enllaç
Pressupost d'ingressos 2015 Enllaç
Resum 2015 Enllaç
Pressupost 2014Pressupost despeses 2014 Enllaç
Pressupost d'ingressos 2014 Enllaç
Resum 2014 Enllaç
Pressupost 2013Pressupost despeses 2013 Enllaç
Pressupost d'ingressos 2013 Enllaç
Resum 2013 Enllaç
Pressupost 2012Pressupost despeses 2012 Enllaç
Pressupost d'ingressos 2012 Enllaç
Resum 2012 Enllaç
Pressupost 2011Pressupost despeses 2011 Enllaç
Pressupost d'ingressos 2011 Enllaç
Resum 2011 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2023 15:12