Operador de carretó elevador frontal

Formació presencial gratuïta que s'impartirà el mes de juny.

L’objectiu d’aquest curs és capacitar als participants pel maneig segur d’operacions amb carretons elevadors frontals.

TEORIA: DIMARTS 13 JUNY DE 08:30h DEL MATÍ A 13:30h DEL MIGDIA.

PRÀCTICA: DIMECRES 14 I DIJOUS 15 DE JUNY DE LES 8h DEL MATÍ A LES 14h.

Contingut:

• Superar l’avaluació teòrica i pràctica que s'estableix en la Norma UNE 58451

• Obtenir els coneixements sobre maquinària d'elevació i transport i la seva normativa

• Afavorir la promoció professional

• Adquirir els coneixements necessaris sobre elements de seguretat i la seva aplicació per evitar accidents

• Conèixer les especificacions tècniques dels carretons de manutenció, els dispositius de seguretat, les operacions de manteniment i conservació, i les mesures de seguretat, promovent hàbits preventius en el seu maneig

• Conèixer la normativa aplicable europea i la NTP espanyola que regulen els carretons

Tant els continguts teòrics com els pràctics s’ajusten a allò que estableix la NORMA UNE 58451:2012: “Formació dels operadors de carretons de manutenció fins a 10.000 kg”.

REQUISITS D’ACCÉS:

• Persones en edat de treballar

• Capacitats físiques i psíquiques per la conducció de màquina pesada

Inscripcions al següent enllaç. 

13/06/2023
Hora inici 08:00
Fins el 15/06/2023
938 206 192
Gratuït
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-03-2023 12:49