Prevenció de la difusió de la influença aviària a Catalunya

S'apliquen mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya. Consulta aquí el tríptic informatiu. 

Des de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, comuniquen la confirmació d'un focus d'Influença Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges als Castelló d'Empúries.

Considerant el risc d'incursió de la IAAP a les explotacions d'aus de corral que suposa la presència del virus al territori català, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener, mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya. Són vigents des del 10 de gener al 20 d'abril de 2022.

Arran d'aquesta situació, us recordem la importància per part dels ajuntaments a instar a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l'Oficina Comarcal del DACC corresponent. 

Així mateix, us recordem la necessitat que feu divulgació a la ciutadania dels requeriments d'aquestes granges i de la importància i l'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Mesures d'aplicació a les explotacions avícoles

a) Queda prohibida la utilització d'ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça.

b) Queda prohibida la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.

c) Queda prohibida la cria d'aus de corral a l'aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d'aus de corral a l'aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l'entrada d'aus silvestres, i sempre que s'alimentin i abeurin les aus a l'interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l'arribada d'aus silvestres i se n'eviti el contacte amb els aliments o l'aigua destinats a les aus de corral.

d) Queda prohibit el subministrament d'aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d'aigua on puguin accedir aus silvestres.

e) Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n'impedeixi l'accés.

f) Queda prohibida la presència d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives en els centres de concentració d'animals definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 de abril, de sanitat animal, incloent-hi certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol  concentració d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives. No tenen la consideració d'aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particulars com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars.