Relació de peticions d'accés a la informació pública

 

Sol·licituds rebudes segons tipologia i resolució (2021)

> Consulta el document en pdf

Tipologia de consulta Descripció Tipus de resolució Termini de resolució
Contractació pública Assegurança de l’Ajuntament Estimada Dins de termini
Contractació pública informació dels contractes formalitzats els anys 2018, 2019 i 2020 Estimada Dins de termini
Contractació pública Determinada documentació d’empreses de subministrament d’aigua Estimada Dins de termini
Contractació pública Documentació sobre les obres realitzades a la zona denominada “L’escorxador”. Estimada Dins de termini
Contractació pública Determinada documentació sobre les empreses que pertanyen al Grup Soler Estimada Dins de termini
Contractació pública Autònoms i empreses que han fet treballs per a l’Ajuntament. Estimada Dins de termini
Informació econòmica Detall d’ingressos i despeses de diversos serveis municipals Estimada Dins de termini
Informació econòmica Balanç, compte de resultats i memòria de l’exercici 2020. Estimada Dins de termini
Informació econòmica Detall de les despeses generades en l’àmbit de Transparència, Comunicació i Cultura i Festes Desestimada: Tasca complexa elaboració Dins de termini
Subvencions Publicació d’una relació actualitzada de les subvencions i ajuts que l’Ajuntament hagi demanat o rebut pel projecte Llei de barris Desestimada: Publicitat activa Dins de termini
Subvencions Sobre subvencions adjudicades al CN Sallent. Estimada Dins de termini
Patrimoni Herències Estimada Dins de termini

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-03-2022 14:00