Carme Escamez i Coll

Regidora i 3a Tinència d'Alcaldia

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Regidories

  • Hisenda i Tresoreria
  • Gestió i Serveis Econòmics

Biografia

Nascuda a Sallent l’any 1970 i criada al barri Verge de Fussimanya. Està casada i té dos fills. Actualment resideix al barri del Poble Nou.

Diplomada en Ciències Empresarials per l’UAB i inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

Pràcticament tota la seva vida laboral ha estat (i està) lligada al món de la comptabilitat i a l’auditoria de comptes en el sector privat. D’altra banda, ha tingut l’oportunitat d’impartir cursos especialitzats en l’àmbit comptable i fiscal per a fundacions.

Durant molts anys ha format part de l’equip d’enramadors del barri Verge de Fussimanya i de Ràdio Sallent.

Contacte (correu electrònic)

Carme Escamez i Coll
Última revisió 27-03-2024 13:14