Centre de dia

El servei de Centre de Dia per a gent gran és un servei d'acolliment diürn i d'assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència, el qual es presta com un servei integrat en els espais assistencials de la residència.

Els objectius del centre de dia són:

 1. Facilitar un entorn compensatori de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència.
 2. Afavorir la recuperació i manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.
 3. Mantenir l'acceptació de la persona amb discapacitats en el seu entorn sòcio-familiar.
 4. Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.

Les funcions pròpies del centre de dia són:

 1. Acolliment i convivència
 2. Manutenció
 3. Atenció personal en les AVD
 4. Readaptació funcional i social
 5. Dinamització sociocultural
 6. Suport familiar
 7. Garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut.

Els destinataris d'aquest servei són persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les AVD i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social i familiar.

* Serveis complementaris: podologia, perruqueria i acompanyament.

Punts de prestació

Centre de DiaPlaça Sant Bernat, 108650 - SallentTel. 938 370 093 Fax. 938 372 268 residencia@sallent.catHorari
Horari d'atenció de la directora del centre:
dimecres de 9 a 12 del matí, i prèvia hora concertada.
Horari d'atenció de la Responsable Higiènic Sanitària:
dilluns, dimecres i dijous de 2/4 de 10 del matí a 4 de la tarda.
Horaris d'atenció d'in
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-07-2021 12:11