Règim General

Inclou:

  • Trànsit i mobilitat
  • Protecció civil
  • Seguretat ciutadana

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

Oriol Ribalta Pineda

Responsable polític

Mapa